Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie.

Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie.

Sztuczna inteligencja i jej wykorzystanie.

Z definicji sztucznej inteligencji zrozumieć można, iż jest to zdolność urządzeń, aplikacji do wykonywania zadań, które kiedyś wymagały ingerencji człowieka. SI obecne jest w naszych smartfonach, komputerach, telewizorach i innych urządzeniach. Sztuczna inteligencja jest coraz częściej wykorzystywaną technologią w różnego rodzaju dziedzinach. Prozaicznym przykładem może być korzystanie z SI w procesie maszynowego tłumaczenia tekstu z obcego języka. Zastosowania sztucznej inteligencji są jednak ogromne, a samo SI wkracza na coraz to nowe rynki.

Medycyna i opieka zdrowotna.

Sztuczna inteligencja odgrywa ogromną rolę w medycynie, szeroko pojętej diagnostyce czy nawet podczas wykonywania operacji. Wartość rynkową sztucznej inteligencji w medycynie – w samej tylko Europie – szacuje się na niemal miliard dolarów. Według ostatnich informacji i doniesień wartość tego rynku do roku 2030 urosnąć ma o prawie 50 punktów procentowych. Sztuczna inteligencja ma z tego tez względu odbywać coraz to większą rolę w diagnostyce.

SI, które leczy.

Mowa tu w szczególności o badaniach rezonansu i tomografii komputerowej. Sztuczna inteligencja, za sprawą zebranych danych, miałaby potrafić odróżnić obraz zdrowe narządu od chorego, a więc naznaczonego na przykład guzem nowotworowym. Z tego też względu otwarcie zaczyna się mówić o sztucznej inteligencji, która potrafi leczyć. Wszystko wskazuje jednak na to, że przed sztuczną inteligencją, przynajmniej w dziedzinie medycyny – wciąż długa droga.