Zarządzanie strategiczne – kierunek z dobrą perspektywą 

Zarządzanie strategiczne – kierunek z dobrą perspektywą 

Znajomość podstaw ekonomii i biznesu umożliwia podjęcie starań o dobrą pracę. Specjalistyczna wiedza z tych dziedzin natomiast pozwala pokonywać kolejne szczeble kariery, rozwijając liczne umiejętności niezbędne na kierowniczych stanowiskach. Jak można wejść w jej posiadanie? Rozsądnym rozwiązaniem są studia na kierunku zarządzanie. Lata kształcenia zaowocują wszechstronną wiedzą i praktyczną wprawą, które są pożądane na współczesnym rynku pracy.

Myślenie strategiczne

Umiejętność budowy planu strategicznego to elementarny składnik kierunku zarządzanie studia Kraków. Niezbędna jest ona w każdej organizacji, przedsiębiorstwie i korporacji, gdzie efektywność pracy stawiana jest na pierwszym miejscu. Program oferowany przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera kompleksowo łączy wiedzę pozyskiwaną z takich dziedzin, jak psychologia, socjologia, ekonomia i biznes oraz projektowanie. Absolwenci kierunku świadomi są ówczesnych trendów rynkowych i potrafią skutecznie zarządzać organizacją.

Wielopoziomowa komunikacja

Obecnie wyróżnia się wiele modeli pracy, a każdy z nich musi być umiejętnie zarządzany. Studenci kierunku zarządzanie studia kraków poznają zarówno tajniki pracy projektowej, jak i zdalnej oraz hybrydowej, co pozwoli im sprawnie kierować przyszłym środowiskiem pracy. Działania bazują na znajomości narzędzi dedykowanych pracy zespołowej, takich jak Trello czy Slack, z wykorzystaniem platform do komunikacji online, które słuchacze stopniowo opanują w toku nauki.

Plan studiów przygotowuje absolwentów do podjęcia pracy w międzynarodowym środowisku. Wykwalifikowana kadra profesorska przekaże niezbędną wiedzę dotyczącą szybkiego reagowania na zmiany i umiejętności dostosowywania się do bieżących warunków pracy. Absolwenci z łatwością wcielą się w role analityków biznesowych, pożądanych na stanowiskach w sektorach nowych technologii.

Harmonogram studiów

Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie oferuje interdyscyplinarne studia I stopnia na kierunku zarządzanie. Studenci mają do wyboru dwie ścieżki kształcenia – analitykę biznesową oraz design management. Pierwsza przygotuje do pracy jako analityk biznesowy, druga natomiast pozwoli zdobyć umiejętności zarządzania zespołem kreatywnym. W planie zajęć znajdują się między innymi: metodyka projektowania produktu i usług, wdrażanie innowacji i zarządzanie nią, testowanie, prototypowanie czy metodyka organizacji pracy.

Podejmując się nauki na kierunku zarządzanie studia kraków na ścieżce analityki biznesowej, słuchacze zdobędą wiedzę o modelowaniu i mapowaniu procesów biznesowych w organizacjach, zgłębią też tajniki analityki deskryptywnej oraz predyktywnej.

Perspektywy po uzyskaniu dyplomu

Absolwenci kierunku zarządzanie mogą ubiegać się o pracę jako analityk danych i procesów biznesowych w międzynarodowych firmach i przedsiębiorstwach na całym świecie. Słuchacze z dyplomem kierunkowym nieustannie poszukiwani są przez centra outsourcingowe, jednostki zajmujące się rozwojem biznesu i analityki, a także jednostki administracji publicznej.